X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Verzendkosten

Voor verzending van de levering gelden de pakkettarieven van postnl.
Postpakketten naar Belgie kosten € 19,50.
Standaardpakket post € 6,95.
Retour zendingen voor eigen rekening 

1. PROCEDURE

1.1. Wanneer u zich heeft bedacht over een gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan binnen 5 werkdagen na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt reeds door de transporteur geweigerd). Wanneer de teruggezonden goederen compleet in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer.
1.2. Retourzendingen dienen te geschieden in de originele en onbeschadigde verpakking en zonder te zijn voorzien van bijvoorbeeld stickers en plakband.
1.3. Een verbruiksartikel retourneren is niet mogelijk. 
1.4. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper. Alleen de kosten van het artikel worden terug betaald, zonder de verzendkosten.

2. ALGEMEEN

2.1. Antris staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2.2. Op geleverde zaken worden 12 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3. Indien de afnemer aan Antris een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Antrisl. De afnemer zal als dan Antris vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
2.4. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Antris garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
2.5. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te sturen naar het door Antris op te geven adres. 
2.6. Voor zaken met een door andere dan Antris bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

3. UITSLUITING

De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
3.1. de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
3.2. de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Antris of de fabrikant zijn verricht.
3.3. de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.